8 resultater
... er der du bor.  - Metoden fungerer svært godt i byer, der radarsignalet fra satellittene reflekteres av bygninger og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 ...
... i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Her kan du se hvor Norge synker ...
... oppdage farlige bevegelser i bygninger og infrastruktur i byer. Data fra radarsatellittene har svært stor oppløsning, og sender ...
... fra satellitter, som blant annet kan vise innsynking i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier. De nye Sentinel-1 ... at vi får enda mer nøyaktige målinger for innsynkinger i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier, forteller NGU-forskerne ...
Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
... oss i det viktige samfunnsarbeidet med å finne innsynking i byer og oppdage ustabile fjellparti som potensielt kan utvikle seg til ...
... gjør at man kan få kartlagt skredfarer og innsynkinger i byer langt mer nøyaktig, forteller seniorforsker John Dehls ved Norges ... ut på en gang, sier Dehls.  - Ser også innsynkning i byer Den nye karttjenesten for InSAR-data er finansiert av Norsk ...
... fjellskred, følge med på hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha mulighet til å overvåke bevegelser i bygninger og ...
- Dersom skjelvene hadde skjedd i dag, ville byer som Hamar og Lillehammer blitt meget hardt rammet, sier forsker Ola Fredin ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.