12 resultater
... er der du bor.  - Metoden fungerer svært godt i byer, der radarsignalet fra satellittene reflekteres av bygninger og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 ...
... og vi ser at flom forekommer stadig oftere, særlig i byer. Dagens avløpssystemer er ikke i stand til å ta imot de store ... ovenfra, og vi må derfor tenke nytt. Klimatil­pasning i byer, betyr å håndtere vannet mest mulig lokalt, med grønne løsninger, ...
... i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Her kan du se hvor Norge synker ...
... oppdage farlige bevegelser i bygninger og infrastruktur i byer. Data fra radarsatellittene har svært stor oppløsning, og sender ...
... enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde ... de Beer, NGU. Pumping og drenering av grunnvann i våre byer kan skape store problemer. Når grunnvannstanden senkes, kan jordmassene ...
Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
... oss i det viktige samfunnsarbeidet med å finne innsynking i byer og oppdage ustabile fjellparti som potensielt kan utvikle seg til ...
... mars. Sub-Urban er et nettverk av geologiske undersøkelser, byer og forskningspartnere, som arbeider sammen for å forbedre undersøkelse og behandling av undergrunnen under våre byer. Les mer om konferansen her Sub-urban 2017 ...
... blir en dag med fremragende foredragsholdere med kunnskap om byer i både Norge og resten av Europa. Det blir gitt eksempler på ... fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en innholdsrik NGU-dag fra lunsj torsdag 4. til lunsj ...
... Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi arrangeres 3.-4. ... Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi organiseres i samarbeid med ...
... gjør at man kan få kartlagt skredfarer og innsynkinger i byer langt mer nøyaktig, forteller seniorforsker John Dehls ved Norges ... ut på en gang, sier Dehls.  - Ser også innsynkning i byer Den nye karttjenesten for InSAR-data er finansiert av Norsk ...
... byggeråstoffer, og god planlegging av undergrunnen i byer og urbane strøk. I videoinnslaget under kan du se NGU-forsker Lars ...
... fjellskred, følge med på hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha mulighet til å overvåke bevegelser i bygninger og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.