6 resultater
... Både på bygninger og infrastruktur. Oversvømmelse i byer Byer har endret seg mye med utvikling og vekst. Naturlige forhold for ...
... blir en dag med fremragende foredragsholdere med kunnskap om byer i både Norge og resten av Europa. Det blir gitt eksempler på ... fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en innholdsrik NGU-dag fra lunsj torsdag 4. til lunsj ...
... Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi arrangeres 3.-4. ... Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi organiseres i samarbeid med ...
... partiklene som er små vil følge med vannet da det i mange byer bli ledet direkte til sjøen og blande seg med havnesedimentene. Den ...
... Dioksin er imidlertid også påvist i jord i norske byer. Andre organiske og vanskelig nedbrytbare stoffer er flammehemmere ...
... av de organiske miljøgiftene i jordprøver i flere norske byer. I tillegg er sandfangsmasser et godt prøvemedium for å fange opp flere ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.