3 resultater
... til økt press på arealer og ressurser, spesielt nær byer og tettsteder. For å opprettholde en målsetning om en bærekraftig ...
... er det knapphet på sand og grus mange steder, særlig nær byer og tettsteder. Det resulterer i at masse må transporteres over stadig ...
... i takt med utviklingen der arealutnyttelse og utbygging av byer og tettsteder har skutt fart, er mye av massene blitt gjort ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.