6 resultater
... vannkvalitet er sammenholdt med størrelse og beliggenhet av byer og tettsteder som defineres som tettbygd strøk. Av de drøyt 3,1 ... 1994 bor i tettbygde strøk, forsynes cirka 86% (448 byer og tettsteder) fra vannverk basert på overflate- vann og cirka 6% (108 ...
... Dette skiller seg fra undersøkelser i andre norske byer. I Tromsø ble det kun funnet ett "PCB-bygg" av 28 undersøkte hus, mens ... et høyere bakgrunnsnivå av PCB enn grunnen i andre norske byer. Ved fremtidig rehabilitering eller vedlikehold av bygg (boligblokker og ...
... støtter antagelsen om at mindre byer, med kort urban historie og uten tung industri, har uproblematiske nivåer ...
... med undersøkelser som NGU har utført i andre norske byer. PAH, PCB og Pb er imidlertid noe anriket i området ca. 3-5 km nordøst ...
... enn i Longyearbyen, men også høyere enn hva som er målt i byer på fastlandet. Undersøkelsene i 2009 ble foretatt av Norges geologiske ...
... Det er grunn til å tro at det gjelder også andre byer enn Bagdad. Vannforsyning i Irak under blokade, med kommentarer om ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.