2 resultater
...   Viktig med geologiske data - Byer vokser ikke bare utover og i høyden, men også i dybden. Kunnskap om hva ... flere utfordringer under bakken. Foto: Skjermbilde. Byer antas å tredobles i størrelse fra 2010-2030. Det kan medføre økt ...
Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
... oss i det viktige samfunnsarbeidet med å finne innsynking i byer og oppdage ustabile fjellparti som potensielt kan utvikle seg til ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.