3 resultater
... fra satellitter, som blant annet kan vise innsynking i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier. De nye Sentinel-1 ... at vi får enda mer nøyaktige målinger for innsynkinger i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier, forteller NGU-forskerne ...
... som kan utvikle seg til fjellskred, og for innsynking i byer, som går over lengre tid. Men kvikkleireskred skjer som regel for raskt ...
... vannforvaltning og tilgang til vann, bærekraftige byer og liv under vann. For andre bærekraftmål hjelper NGUs bidrag andre ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.