9 resultater
... er der du bor.  - Metoden fungerer svært godt i byer, der radarsignalet fra satellittene reflekteres av bygninger og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 ...
... i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Her kan du se hvor Norge synker ...
... gjør at man kan få kartlagt skredfarer og innsynkinger i byer langt mer nøyaktig, forteller seniorforsker John Dehls ved Norges ... ut på en gang, sier Dehls.  - Ser også innsynkning i byer Den nye karttjenesten for InSAR-data er finansiert av Norsk ...
... skaper nye utfordringer i forbindelse med planlegging av byer og tettsteder. En grunnleggende forståelse av vannets kretsløp er en ...
... blitt mer og mer vanlig å anlegge grønne tak. Norske byer opplever for tiden økt fortetting og nedbygging av grøntområder og ... rødlige sedumplanter. Foto: P. Gundersen I mange byer rundt omkring i verden er installasjon av grønne tak et stadig økende ...
... av grunnvannet hvis det ikke håndteres forsvarlig. I byer og større tettsteder finnes det en kommunal avløpshåndtering som ...
... InSAR-data til skredovervaking og måling av innsynking i byer. På #hack4no har vi med ein demoutgåve av datasettet , som viser ...
... satellitten tilgjengelig . Dette gjelder for eksempel i byer som Trondheim, og kan være nyttig om man ønsker en lengre tidsserie med ...
... kan gjøre skade er bare en del av utfordringen med vann i byer. Når et område bygges ut og overvann fjernes via avløpsnettet, vil den ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.