17 resultater
... og vi ser at flom forekommer stadig oftere, særlig i byer. Dagens avløpssystemer er ikke i stand til å ta imot de store ... ovenfra, og vi må derfor tenke nytt. Klimatil­pasning i byer, betyr å håndtere vannet mest mulig lokalt, med grønne løsninger, ...
... er en trussel for tilpasning og bærekraftig utvikling av byer. European Cooperation in Science and Technology (COST) drifter blant annet ...
... anlegging av lekeplasser o.l. I de fleste norske byer foregår det i dag en ukontrollert graving og flytting av byjord. På ... fjernes samtidig Tre av fire nordmenn bor i byer eller tettsteder. Her foregår størstedelen av samfunnets forbruk av ...
... i byene våre krever kunnskap om undergrunnen. Norges byer vokser. Befolkningsveksten i Oslo for eksempel er estimert på cirka 33 % ...
... blir en dag med fremragende foredragsholdere med kunnskap om byer i både Norge og resten av Europa. Det blir gitt eksempler på ... fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en innholdsrik NGU-dag fra lunsj torsdag 4. til lunsj ...
... Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi arrangeres 3.-4. ... Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi organiseres i samarbeid med ...
... 10 årene kartlagt kvaliteten på byjord i en rekke norske byer.   Det å ha kjennskap til det kjemiske miljøet vi omgir oss ...
... partiklene som er små vil følge med vannet da det i mange byer bli ledet direkte til sjøen og blande seg med havnesedimentene. Den ...
... 1500-tallet har utvinning av metaller skapt store verdier og byer og handelssteder over hele landet. Røros og Løkken er eksempler på ...
... til økt press på arealer og ressurser, spesielt nær byer og tettsteder. For å opprettholde en målsetning om en bærekraftig ...
Mange byer og tettsteder har oppstått som følge av gruvedrift eller handel med ...
... er det knapphet på sand og grus mange steder, særlig nær byer og tettsteder. Det resulterer i at masse må transporteres over stadig ...
... Dioksin er imidlertid også påvist i jord i norske byer. Andre organiske og vanskelig nedbrytbare stoffer er flammehemmere ...
... i takt med utviklingen der arealutnyttelse og utbygging av byer og tettsteder har skutt fart, er mye av massene blitt gjort ...
... kan brukes for eksempel i arealplanlegging i våre største byer. På NGU har vi stort fokus på 3D innen de fleste fagområdene. ...
... forhøyede konsentrasjoner for noen metaller rundt større byer som London, Paris, Rotterdam og Kiev (se Hg-kart). Disse stoffene er blant ...
... av de organiske miljøgiftene i jordprøver i flere norske byer. I tillegg er sandfangsmasser et godt prøvemedium for å fange opp flere ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.