6 resultater
... Karpdalen, Sør-Varanger. Foto: Øystein Jæger Mange byer og tettsteder bruker grunnvann fra sorterte sand- og grusavsetninger til ...
... enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde ... de Beer, NGU. Pumping og drenering av grunnvann i våre byer kan skape store problemer. Når grunnvannstanden senkes, kan jordmassene ...
... i Trondheim. Foto: T. M. Muthanna, NTNU I mange norske byer regner det mye og heftig. Avløpssystemet kan lett bli overbelastet slik ...
... behov for detaljert kartlegging av geologi og grunnvann i byer for å kunne utvikle og tilpasse den økende urbaniseringen på en ... Likeledes er kombinasjonen av fortetting i våre byer, og kraftig økning i nedbørintensiteten som følge av klimaendring, et ...
... se bevegelser i landskapet, forklarer John Dehls. Fjell, byer og veger Det var i 2009 at NGU startet en systematisk behandling av ... Slike analyser kan også gjøres for setninger i byer; bygninger, veger, jernbaner, broer, demninger og andre konstruksjoner, ...
... et seminar ved Norsk Romsenter nylig. Bevegelser i byer John Dehls. - Ingen annen teknologi gjør oss i stand å ... forstå fjellskred, men også for å studere innsynkning i byer og  bevegelser i jordskorpen, forteller NGU-forsker John Dehls. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.