12 resultater
... observert vesentlig mer svevestøv i gaterommet enn i andre byer med tilsvarende trafikk. Denne forskjellen har holdt seg selv om ... er vellykket er det aktuelt å samle inn prøver fra flere byer, for å gjøre sammenliknende undersøkelser. Forprosjektet i ...
Som i alle andre byer, viser jordlagene i Tromsø kjemiske spor etter den menneskelige ... finnes det bakgrunnsinformasjon om jordforurensinng i byer finnes på NGUs prosjektside. I samarbeid med Tromsø ...
... Rolf Tore Ottesen. Grundige undersøkelser i norske byer NGU jobber systematisk for å utvikle metoder som avslører forurensende miljøgifter. Byer som Tromsø og Bergen har tidligere blitt grundig undersøkt. ...
... Tromsø NGUs prosjektsider om jordforurensning i byer NGUs temasider om forurensning Media har omtalt ...
... enn i Longyearbyen, men også høyere enn hva som er målt i byer på fastlandet. Undersøkelsene i 2009 ble foretatt av Norges geologiske ...
... NGU og arbeidet med jordforurensing i byer   Havnebasseng kan være sterkt forurenset selv etter mudring ...
... ved NGU mener at situasjonen er den samme også i andre byer og tettsteder i Norge. - Miljøgiftene representerer ingen akutt fare ...
... NGU og arbeidet med jordforurensing i byer Fagervika i Trondheim framstår som byens mest forurensede ...
... oppdateringer av bildene over Trondheim og andre norske byer. Havneområdet Brattøra i Trondheim synker med tre centimeter pr. ...
... stein i Egypt. Statuer og byer - Vi skal gjøre en rekke feltstudier; alt fra å granske ørkensteder ...
... på NGUs prosjektside "Jordforurensning i byer". NGU har foretatt en lang rekke i undersøkelser av jorda i ...
... og forsvinner derfor i raskt tempo. Egypt bygger 60 nye byer akkurat nå. I tillegg bygges det veger, etableres vanningsanlegg og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.