Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

219 resultater
Sæther, Ola Magne 0800-3416 96.012 I 1994 utførte NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i den norske delen av Skagerrak. ...
... 2001.101 NGU, Norsk Hydro ASA, the University of Bergen and Sogn and Fjordane College collaborate on a project aiming to ...
Bøe, Reidulv 0800-3416 93.050 I juli 1992 utførte NGU i samarbeide med Universitetet i Bergen et prøvetak- ingstokt med M/S Håkon Mosby i den norske delen av ...
... Survey of Norway, as a sub-contractor to the University of Bergen in the European Union's project COSTA (Continental Slope Stability; ...
... between NGU, Norsk Hydro ASA. The University of Bergen and the Sogn and Fjordane College, aiming to identify regional slide ...
Bøe, Reidulv 0800-3416 95.020 I juni 1994 utførte NGU i samarbeide med Universitetet i Bergen og Havforsk- ningsinstituttet et prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby ...
Bøe, Reidulv Rise, Leif 0800-3416 97.065 I periodene 17.-24.juli 1995 og 9.-19.september 1996 utførte NGU, Havforsknings instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbei med andre institutsjoner, to maringeologiske ...
Bøe, Reidulv 0800-3416 94.017 I juli 1993 utførte NGU i samarbeid med blant andre Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet et prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i ...
... og få opp ideer som senere skal kunne bringe det videre i forhold til forskning, undervisning, metodebruk, kommunikasjon med omverden, ... arbeidet. De andre samarbeidspartnerne er Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges ...
Raaness, Sverre 0800-3416 88.182 I Hordaland ble det tatt ut 0.8 mill. m3 sand og grus, og 2.2 mill. m3 pukk i ... områdene. Pukkproduksjonen er størst i kommunene Lindås, Bergen og Askøy. Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Hordaland fylke ...
... fra NGUs berggrunnskartlegging fra tidlig på 70-tallet til i dag. De eldste kartene er håndfarget, scannet og justert inn i digitalt ... eksempel på et geologisk kart i PDF-versjon. Dette er over Bergen. Hvis kartet hentes opp i databasen, vil et klikk på den enkelte farge ...
... RØYKER: Aktiv ”black smokers” ved Brothers-kalderaen i Stillehavet nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler ... kroner. - Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) har gjennom 15 års kartlegging og forskning vist at det finnes ...
PROFILER: NGUs Einar Dalsegg strekker ut kabler i lange profiler på bakken for å måle den elektriske motstanden i fjell og ... (Artikkelen fortsetter under bildet) BERGEN: Eksempel på kartlegging i fjell langs Ringveg Vests nordlige løp, ...
... Gudmund Løvø De geofysiske målingene inngår i et treårsprosjekt hvor målet er å kartlegge i detalj overgangen mellom ... undersøkelser på land, i samarbeid med Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert av NGU og Oljedirektorat i samarbeid med ...
... KARTLEGGING: Forsker Kari Sletten på feltarbeid i Bergen for å granske faren for steinsprang. Mens de eksisterende ...
... Forskerne bruker dynamitt for å sende trykkbølger ned i jorda. Arbeidet ledes av professor Tor Arne Johansen og overingeniør Helge Johnsen fra Universitet i Bergen, og utføres i samarbeid med NGU. Trykkbølger - Vi skal bruke ...
... latt valget falle på en artikkel som tar oss langt tilbake i tid, da jorda var inne en periode med store endringsprosesser, men som ... nå gjennomfører i samarbeid med Senter for Biogeologi i Bergen, og mange internasjonale partnere. Referanse: Victor A. Melezhik, ...
... siste istid, da SciencePub åpnet utstilling og laboratorium i Trondheim søndag 29. mars. Til venstre står Morten Steffensen og Ane Haug ... rundt i landet, først og fremst til vitensentrene i Bergen og Tromsø, som begge har deltatt i utviklingen av laboratoriet. ...
SKREDFORSKER: Kari Sletten ved NGU er medlem i regjeringens utvalg som skal vurdere sjøkabel i Hardangerfjorden. - Norges geologiske undersøkelse (NGU) har både ... å frakte strøm i luftspenn over Hardangerfjorden til Bergen, som har gjort at regjeringen har tatt initiativ til en ekstern ...
Små barn i barnehager, grunnskoler og på lokale lekeplasser er de som har størst/mest ... utsatt for eksponering av ulike miljøgifter som ligger i jorda.  NGU foretok i perioden 2005-2007 en mengde miljøkjemiske undersøkelser av jord og sand i en rekke barnehager i Bergen, Orkdal, Tromsø, Oslo og Stavanger. Undersøkelsene viser blant annet ...
... til midthavsryggen som `dytter´ på plata i bakkant). En tredje faktor, som kanskje er den mest avgjørende her, er ... som presses ned. Havbunnsplata som presses ned i Marianegropa består av gammel, tung skorpe som i utgangspunktet vil flyte lavere enn skorpe som er ung og lett. Vinkelen plata ...
... muskovitt (kråkesølv). Sort glimmer (biotitt) finnes i enkelte varianter. Spredte "knotter" av harde mineraler er vanlig, særlig ... 1800- og 1900-tallet ble store mengder Jondalskifer brukt i Bergen, hovedsakelig som fortausheller. Det produseres fremdeles skifer i ...
- Gjentatte bevegelser i undergrunnen nord i Nordland gjennom istidene de siste tre millioner år kan ha ført til en ... 1200 jordskjelv er registrert av NORSAR og Universitetet i Bergen i perioden 2013 til 2016. De fleste er små.  - Vi har en ...
... geologiske undersøkelse (NGU). - Den dramatiske hendelsen i Finnmark har skjedd i en periode som ligner på vår tid. Vi må nå se ... rystelsene. Jordskjelvinstituttet NORSAR og Universitetet i Bergen observerer stadig en rekke mindre skjelv langs denne forkastningen.  ...
... Eksempel på verdivurdering av grus- og pukkforekomstene i Ringerike kommune. Klikk på bildet for stor versjon. Sand, grus og knust ... "storbyene", osloregionen ned til Grenland, samt Stavanger, Bergen og Trondheim, hvor det er knyttet arealkonflikter til bruken. ...
... RØYKER: Aktiv ”black smokers” ved Brothers-kalderaen i Stillehavet nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler ... mellom Norge og Grønland. Forskere fra Universitetet i Bergen har påvist interessante mineraler i det som er blitt kalt Lokeslottet, ...
... år siden (øverst), 1,5 til 0,5 millioner år siden (i midten) og de siste 500.000 år (nederst). Iskappen har ligget sentrert i ... vil forskere fra NGU, Rogalandsforskning, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø bokstavelig talt til bunns i problemene: Har ...
... FRA OTTA. - Alle kan delta i kåringen av Norges nasjonalbergart. Målet er å skape blest om geofagene, ... Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til ...
... Malin Anderson og Tore Volden tar prøver fra Okstadbrinken i Trondheim som skal analyseres. Landet vårt har et ... forurensende miljøgifter. Byer som Tromsø og Bergen har tidligere blitt grundig undersøkt. Resultatene var til dels ...
... nedsnødd varde på Finnmarksvidda. - I løpet av de siste årene har vi framstilt 42 nye tyngdekart i målestokk ... og til sammen 18.000 målinger fra universitetene i Bergen, Oslo, Aarhus og Wales. Tyngdedata brukes også i framstilling av ...
... BYJORD: Norske forskere skal ta nærmere 1000 jordprøver i den irske hovedstaden i høst. VELKOMMEN: Dublins bystyre, som ... Ottesen.  Fakta: Undersøkte norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Harstad, Porsgrunn og Odda. Europeiske byer som ...
... kolliderte og den kaledonske fjellkjeden reiste seg i Skandinavia. En del nye funn som støtter denne modellen ble blant annet ... delene av Irland, gjennom Skottland og opp til Karmøy og Bergen, via Smøla på Nordvestlandet og langs hele kysten fra Leka til ...
... studerer kjerner fra Russlands grunnfjell på NGU-Lab i Trondheim sammen med avdelingsingeniør Melanie Mesli. Bergartene her er ... van Zuilen ved Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. Etter planen blir flere post-doc-medarbeidere og PhD-studenter også ...
... stein, grus og finstoff ned gjennom de frodige dalene, inn i innsjøene og helt ut i fjorden, danner det seg ulike formasjoner i ... II ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.   Det er i dette området forskerne ...
... geologi, sliter med rekruttering av norske kandidater. I norsk sammenheng har geologirelaterte yrker en sentral rolle i vår velferd, ... av lærer ved Universitetet i Oslo. Universitet i Bergen følger etter og satser på etterutdanning av lærere i geofag. I ...
KLIMA OG SKRED: Lars Harald Blikra i det ustabile fjellpartiet Åkerneset i Møre og Romsdal. ... ved NGU og NGI - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institiutt og Cicero-senteret for klimaforskning i Oslo. ...
... TAR PRØVER: Forsker Morten Jartun tar jordprøver i en barnehage i Oslo. Departementet vil nå styrke kartleggingen av ... siste ti årene også påvist for mye gift i barnehagejord i Bergen, Trondheim og Tromsø. Kommunene har nå fjernet den farlige jorda. ...
... presenterte data fra satellittovervåking under NGU-dagen i Trondheim. Foto: Magne Vik Bjørkøy  - Vi kan undersøke ørsmå ... pågått her i landet siden 2004. Både Oslo, Trondheim og Bergen har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger på ...
... dannet av planterester, særlig treplanter. Disse vokste i tropiske til sub-tropiske sumplandskap og fuktige miljøer hvor det skjedde ... ble også påtruffet under arbeid med en tunnel sør for Bergen (Bjorøytunnelen) i 1994-95. Det skal også ha blitt funnet kull i ...
Vi kan stadig lese om korona i media om dagen. Vi har stadig sett bilderekonstruksjonen av viruset som en ... grekere om kransen som ble gitt som utmerkelse for tapperhet i krig, eller til seierherrene i konkurranser. Mineral-korona Men hva ... De vakre koronastrukturene har gjort bergarten og Bergen verdenskjent blant geologer, som reiser lange veier for å få oppleve ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.