9 resultater
... geologi, sliter med rekruttering av norske kandidater. I norsk sammenheng har geologirelaterte yrker en sentral rolle i vår velferd, ... av lærer ved Universitetet i Oslo. Universitet i Bergen følger etter og satser på etterutdanning av lærere i geofag. I ...
Vi kan stadig lese om korona i media om dagen. Vi har stadig sett bilderekonstruksjonen av viruset som en ... grekere om kransen som ble gitt som utmerkelse for tapperhet i krig, eller til seierherrene i konkurranser. Mineral-korona Men hva ... De vakre koronastrukturene har gjort bergarten og Bergen verdenskjent blant geologer, som reiser lange veier for å få oppleve ...
... uttak for stein er en av Trondheims største utfordringer i årene som kommer. Kommunen bør samarbeide tettere med sine naboer for å ... være et alternativ hvis det finnes egnede steder. I Bergen drives et pukkverk under jorda, og etter at massene er tatt ut, brukes ...
I dag er undergrunnen ofte oversett i bærekraftig byutvikling. Dette til tross for at den bokstavelig talt bærer ... på terreng, bygninger og infrastruktur. Som vist i Bergen og Oslo, er det i mange områder, spesielt i våre middelalderbyer, ...
... Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i klimagassutslippene på 0,4 prosent i 2018 i forhold til året før. Dette ... feil vei. Foto: Ane Bang-Kittelsen/NGU. Byene Oslo, Bergen og Trondheim står for hele 13 prosent av utslippene, der mesteparten ...
... sprekker på større vanndyp er også vist.  I finkornige sedimenter og under gunstige forhold trenger lyden 100-150 m ned i ... Professor Haflidason ved Universitetet i  Bergen har tatt kjerneprøver i den nedforkastede forsenkningen. Materiale som ...
... det å ha eksistert en forbindelse mellom klimautviklingen i områder som ligger fjernt fra hverandre på jorda. Hensikten med prosjektet ... av havis. Prosjektet vil også dra nyttte av Universitetet i Bergen sin kunnskap på den pliocene varmefasen (Stijn De Schepper, marin ...
Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med: Conrad Lindholm (SeismoConsult). Saken finnes også på Geoforskning.no. I ettertid vet vi at det var nesten like sterkt som de kraftige skjelvene som ... 2013-2017 registrerte NORSAR og Universitetet i Bergen (som en del av NGU-prosjektet NEONOR2) mer enn 1200 små og litt større ...
... førte til at smeltevannet fra breelvene dannet en sjø nord i Østerdalen - Nedre Glomsjø (Figur 1). Bresjøen stabiliserte seg først ... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Longva, O., Bakkejord, K.J., 1990. Iceberg ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.