12 resultater
... møtte vi tunge dønninger og en aldri så liten kuling i Vestfjorden. Etter ett døgns seilas og stor aktivitet om bord med tilrigging ... hule. Videofoto: Mareano   FF «G.O. Sars» av Bergen er skipet som ble brukt under årets andre Mareano-tokt. Foto: Erlend ...
... geologi, sliter med rekruttering av norske kandidater. I norsk sammenheng har geologirelaterte yrker en sentral rolle i vår velferd, ... av lærer ved Universitetet i Oslo. Universitet i Bergen følger etter og satser på etterutdanning av lærere i geofag. I ...
Vi kan stadig lese om korona i media om dagen. Vi har stadig sett bilderekonstruksjonen av viruset som en ... grekere om kransen som ble gitt som utmerkelse for tapperhet i krig, eller til seierherrene i konkurranser. Mineral-korona Men hva ... De vakre koronastrukturene har gjort bergarten og Bergen verdenskjent blant geologer, som reiser lange veier for å få oppleve ...
... uttak for stein er en av Trondheims største utfordringer i årene som kommer. Kommunen bør samarbeide tettere med sine naboer for å ... være et alternativ hvis det finnes egnede steder. I Bergen drives et pukkverk under jorda, og etter at massene er tatt ut, brukes ...
I dag er undergrunnen ofte oversett i bærekraftig byutvikling. Dette til tross for at den bokstavelig talt bærer ... på terreng, bygninger og infrastruktur. Som vist i Bergen og Oslo, er det i mange områder, spesielt i våre middelalderbyer, ...
... har også bandet avslørt tette band enda lenger attende i tid - til istidene og dei kreftene som har regjert den nordlege jordoverflata ... i sosiale media, frå Vardetangen i Austrheim nord for Bergen. Her hadde bandets eminente gitarist og tekstforfattar Ivar Bjørnson ...
... Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i klimagassutslippene på 0,4 prosent i 2018 i forhold til året før. Dette ... feil vei. Foto: Ane Bang-Kittelsen/NGU. Byene Oslo, Bergen og Trondheim står for hele 13 prosent av utslippene, der mesteparten ...
... sprekker på større vanndyp er også vist.  I finkornige sedimenter og under gunstige forhold trenger lyden 100-150 m ned i ... Professor Haflidason ved Universitetet i  Bergen har tatt kjerneprøver i den nedforkastede forsenkningen. Materiale som ...
... det å ha eksistert en forbindelse mellom klimautviklingen i områder som ligger fjernt fra hverandre på jorda. Hensikten med prosjektet ... av havis. Prosjektet vil også dra nyttte av Universitetet i Bergen sin kunnskap på den pliocene varmefasen (Stijn De Schepper, marin ...
Blogginnlegget er forfattet i samarbeid med Katherine Aurand i Sweco De nye forskningsresultatene ble lagt fram av bloggforfatterne ... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Foredrag NGFs vinterkonferanse 8. januar: ...
... førte til at smeltevannet fra breelvene dannet en sjø nord i Østerdalen - Nedre Glomsjø (Figur 1). Bresjøen stabiliserte seg først ... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Longva, O., Bakkejord, K.J., 1990. Iceberg ...
Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med: Conrad Lindholm (SeismoConsult). Saken finnes også på Geoforskning.no. I ettertid vet vi at det var nesten like sterkt som de kraftige skjelvene som ... 2013-2017 registrerte NORSAR og Universitetet i Bergen (som en del av NGU-prosjektet NEONOR2) mer enn 1200 små og litt større ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.