6 resultater
- Gjentatte bevegelser i undergrunnen nord i Nordland gjennom istidene de siste tre millioner år kan ha ført til en ... 1200 jordskjelv er registrert av NORSAR og Universitetet i Bergen i perioden 2013 til 2016. De fleste er små.  - Vi har en ...
... geologiske undersøkelse (NGU). - Den dramatiske hendelsen i Finnmark har skjedd i en periode som ligner på vår tid. Vi må nå se ... rystelsene. Jordskjelvinstituttet NORSAR og Universitetet i Bergen observerer stadig en rekke mindre skjelv langs denne forkastningen.  ...
... geologisk forståelse av oppsprukket og forvitret grunnfjell i Norge. Gamle spor - Vi undersøker Gamlemsveten fordi vi ... Jan Mangerud, en nestor i geologi ved Universitetet i Bergen, og tidligere datering av leire avsatt under fire meter med ...
... er direkte knyttet til klimaendringene på jorda. Når isen i Antarktis og på Grønland smelter, stiger havet. Spørsmålet er hvor og ... Norges geologiske undersøkelse (NGU). Hav og land I samarbeid med kollegaer fra en rekke institusjoner skal NGU nå lede et ... universitet (NTNU), Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), University of Ottawa og Memorial ...
- Dersom skjelvene hadde skjedd i dag, ville byer som Hamar og Lillehammer blitt meget hardt rammet, sier ... kolleger ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), har NGU-forskere funnet spor etter hundrevis av hittil ukjente ...
Blogginnlegget er forfattet i samarbeid med Katherine Aurand i Sweco De nye forskningsresultatene ble lagt fram av bloggforfatterne ... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Foredrag NGFs vinterkonferanse 8. januar: ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.