3 resultater
Kartet er utarbeidet i nært samarbeid mellom norske og russiske forskere, og baserer seg på ... undersøkelse (NGU), Havforskningsinstituttet (HI) og PINRO i Russland innenfor rammen av ”Norwegian-Russian Environmental Commission ... Survey of Norway (Trondheim), Institute of Marine Research (Bergen) and Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography ...
... langs midthavsryggene. Også norske miljøer deltar aktivt i dette arbeidet. Kartlegging av midthavsryggene i norske havområder hører ... av kobber. Foto: Rolf Birger Pedersen, Universitetet i Bergen. Det har lenge vært kjent at store mengder metaller utfelles i ...
... ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Forsvinner i havet Prøvene er tatt i marine sedimenter på havbunnen og sendt til undersøkelse ved Avdeling for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.