3 resultater
... geologiske undersøkelse (NGU). - Den dramatiske hendelsen i Finnmark har skjedd i en periode som ligner på vår tid. Vi må nå se ... rystelsene. Jordskjelvinstituttet NORSAR og Universitetet i Bergen observerer stadig en rekke mindre skjelv langs denne forkastningen.  ...
- Dersom skjelvene hadde skjedd i dag, ville byer som Hamar og Lillehammer blitt meget hardt rammet, sier ... kolleger ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), har NGU-forskere funnet spor etter hundrevis av hittil ukjente ...
... er direkte knyttet til klimaendringene på jorda. Når isen i Antarktis og på Grønland smelter, stiger havet. Spørsmålet er hvor og ... Norges geologiske undersøkelse (NGU). Hav og land I samarbeid med kollegaer fra en rekke institusjoner skal NGU nå lede et ... universitet (NTNU), Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), University of Ottawa og Memorial ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.