16 resultater
... grunnen var ustabil under den kulturhistoriske skatten midt i Bergen sentrum, kan hydrogeolog Hans de Beer, som leier Laget for grunnvatn og urbangeologi på NGU, konkludere med at grunnvatnet under Bryggen er heva til eit berekraftig nivå. Skeive hus på Bryggen. I ...
... mellom grunnvann, overflatevann, løsmasser og berggrunn. I samarbeid med Institutt for geovitenskap på UiB er vi også den eneste ... ved Stampa) NGU (MSc - Setningsutvikling på Bryggen i Bergen; MSc – Aktsomhetskart for jordfallshull i Nordland, Inst. ...
... 2019 fra kl 14 til 18. Møtet avholdes på Universitetet i Bergen, Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus), seminarrom 111. ... og program på Vinterkonferansens hjemmesider. Bryggen i bergen. Bilde: NGU-foto Nasjonalt Fagforum Grunnvann og IAH-Norge ...
På kontoret sitt på Lade i Trondheim, har hydrogeolog Hans de Beer fått dei e-postane og telefonane han har venta på. Både Bergen kommune og Riksantikvaren stadfestar at dei er med på å finansiere kartlegginga av «Middelalderbyen» - området rundt Bryggen og Vågen - midt i Bergen sentrum. For NGU blir det eit historisk ...
... ført til regnbedoverflaten hvor det infiltrerer ned i grunnen. Dette forhindrer skadelig oversvømmelse, reduserer ... Et eksempel på flere regnbed som er etablert i Norge er Bryggen i Bergen, hvor hensikten var å heve grunnvannstanden. Lav grunnvannstand førte ...
... på forskjellige måter, som for eksempel med grønne tak, i regnbed, i grønne fordrøyningsbasseng (eng.: swales), utnyttelse av arealer ... gjentetting Et eksempel på swales befinner seg på Bryggen i Bergen og ble installert med hensikt på å heve grunnvannsstanden. ...
... av jordartens sammensetning og at de effektive spenningene i løsmassene opprettholdes. Effektiv spenning er en kombinasjon av ... Majorstua i Oslo og infiltrasjonsløsninger ved Bryggen i Bergen. Vanskelige grunnforhold i deler av Oslo Konsolidering ...
Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne ... årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en beskyttelse for kulturarv i undergrunnen, en ... hvordan påvirker grunnvannet oss? Grunnvann, Fana i Bergen. Foto: S. Gaut Grunnvann er mer enn drikkevann. Uten grunnvann ville ...
Nordic Water 2018 - Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring. Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, Bergen. Mer informasjon og program finner du her. Frist for ...
... fra? Jobber du med problemstillinger med det "ukjente" i grunnen? Er arealforvaltning en utfordring i din by? Da må du få med ... arealet og ressursene. Du får se  eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en ...
Lederne i Nasjonalt Fagforum Grunnvann (Anja Sundal) og IAH-Norge (Helen French) ... De ser også gjerne at man inviterer sine kontakter i inn og utland til det samme, for faglig og sosialt samvær i Oslo i januar. Som for fjordårets norske vintermøte i Bergen håper de at årets nordiske sesjon blir en god start på en framtidig ...
... lekkasjer, nedbryting av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. ... foredragsholdere. Det blir gitt eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale ...
... tiltakene for å redusere risiko for flom. Feltmålinger kan i større grad gjøres i felt både i forkant av et tiltak (f.eks. ... – undergrunn, vann og setningsskader: Eksempler fra Oslo, Bergen, Fredrikstad, Trondheim og Nederland. Guri Venvik, NGU Feltkurs i ...
I dag er undergrunnen ofte oversett i bærekraftig byutvikling. Dette til tross for at den bokstavelig talt bærer ... på terreng, bygninger og infrastruktur. Som vist i Bergen og Oslo, er det i mange områder, spesielt i våre middelalderbyer, ...
... er vann som fyller og strømmer igjennom porer og sprekker i undergrunnen. De ulike mineralene i berg og løsmasser som vannet passerer ... Det første vannbårne Giardia-utbruddet i Norge fant sted i Bergen i 2004. Forskning viser at norsk drikkevann normalt inneholder ...
... en lang tradisjon for torv- og gresstak, men det er først i de siste årene at det også i byene har blitt mer og mer vanlig å anlegge ... men nå begynner noe å skje. Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen har fått en del grønne tak og takhager. Et eksempel på den økte ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.