10 resultater
... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ... tusenvis av år over naturlige sjøsediment som går over i sedimentlag prega av forureining og forsøpling. - Før i tida  vart ...
... miljøgifter, også omfattet metaller og organiske stoffer i forskjellige sammenhenger. Metallene som miljøgifter har vært et kjent ... av metaller funnet sentralt i de indre bydeler i eksempelvis Bergen, Oslo og Trondheim. Fordeling av miljøgifter i jord i det ...
... fra? Jobber du med problemstillinger med det "ukjente" i grunnen? Er arealforvaltning en utfordring i din by? Da må du få med ... arealet og ressursene. Du får se  eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en ...
... lekkasjer, nedbryting av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. ... foredragsholdere. Det blir gitt eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale ...
De fysiske og kjemiske egenskaper av forurensende stoffer i overvann er avhengig av flatene vannet renner over og partiklene som vaskes ... Målinger av sedimenttransport  utført på  5000 m2  i Bergen sentrum viser at den reelle mengden overvann er tre ganger så stor som ...
Lederne i Nasjonalt Fagforum Grunnvann (Anja Sundal) og IAH-Norge (Helen French) ... De ser også gjerne at man inviterer sine kontakter i inn og utland til det samme, for faglig og sosialt samvær i Oslo i januar. Som for fjordårets norske vintermøte i Bergen håper de at årets nordiske sesjon blir en god start på en framtidig ...
Små barn i barnehager, grunnskoler og på lokale lekeplasser er de som har størst/mest ... utsatt for eksponering av ulike miljøgifter som ligger i jorda.  NGU foretok i perioden 2005-2007 en mengde miljøkjemiske undersøkelser av jord og sand i en rekke barnehager i Bergen, Orkdal, Tromsø, Oslo og Stavanger. Undersøkelsene viser blant annet ...
Miljøgiften PCB ble produsert i størst omfang mellom ca 1930 og 1975. Grunnet PCBs giftige egenskaper ble stoffet forbudt i 1980. Selv om PCB er faset ut i mange av de tradisjonelle produktene i ... denne måten kartlagt rundt forbrenningsanlegg i Trondheim, Bergen og Kristiansand.  Dioksiner dannes først og fremst ved ...
... Soil” (GEMAS), som har kartlagt det geokjemiske innholdet i Europeisk landbruksjord. Formålet med prosjektet var å kartlegge ... om den ukjente kvinnen som ble funnet død i Isdalen utenfor Bergen i 1970. NRK jakter nye spor på leting etter kvinnens identitet. Med ...
... ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) stikker spaden i bakken i et skogholt utenfor Kyrksæterøra i Hemne kommune. Dette er ... opp. Liket av denne uidentifiserte kvinnen ble funnet i Bergen i 1970. Det samme gjaldt det såkalte Oslo Plaza-drapet i 1995. Politiet ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.