Innholdstype

Fagområde

Publiseringsår

2 resultater
... opp, heves og skyves fra hverandre over mange millioner år. I bruddsonen kommer vulkanske rygger opp fra jordens indre. Spørsmålene ... prosjektet av professor Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen, og det kommer til å vare i årtier fremover. NGUs kartlegging av ...
... programmet «Coop 3» finansieres av ni oljeselskap i tillegg til NGU, og borkjernene fra Smøla kan gi sentrale svar. - ... om en slik naturlig oppvarming. Forskere ved Universitetet i Bergen snakket en stund om at opphetet berggrunn kunne bidra med varme til ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.