5 resultater
... om å hente ut varme og energi fra radioaktiviteten nede i berggrunnen. Løvstakken er av granitt, og det er målt høye radioaktive ... 1,6 km ned i fjellet. Men resultatene viste det samme som i Bergen: Det er ikke tilstrekkelig geotermisk energi i fjellet til at det kan ...
- Gjentatte bevegelser i undergrunnen nord i Nordland gjennom istidene de siste tre millioner år kan ha ført til en ... 1200 jordskjelv er registrert av NORSAR og Universitetet i Bergen i perioden 2013 til 2016. De fleste er små.  - Vi har en ...
... opp, heves og skyves fra hverandre over mange millioner år. I bruddsonen kommer vulkanske rygger opp fra jordens indre. Spørsmålene ... prosjektet av professor Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen, og det kommer til å vare i årtier fremover. NGUs kartlegging av ...
... programmet «Coop 3» finansieres av ni oljeselskap i tillegg til NGU, og borkjernene fra Smøla kan gi sentrale svar. - ... om en slik naturlig oppvarming. Forskere ved Universitetet i Bergen snakket en stund om at opphetet berggrunn kunne bidra med varme til ...
Nordland er det fylket her i landet som beveger seg mest, både på land og ute i havet. Spenningsfeltet dypt nede i jordskorpa utløser stadig vekk små ... NORSAR har ansvaret for, har seismologer ved Universitetet i Bergen satt ut ytterligere 15 målestasjoner i Nordland, som en del av samme ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.