1 resultater
Fjellene i Antarktis er de minst utforskede toppene på jorda. Innflyvning ... Foto: Ane K. Engvik Geologene er på plass i Antarktis; fra venstre Per Inge Myhre (NP), Joachim Jacobs (UiB) Synnøve ... Polarinstitutt, med deltakere fra både Universitetet i Bergen og Norges geologiske undersøkelse. Teamet utgjør fire forskere delvis ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.