3 resultater
Vi kan stadig lese om korona i media om dagen. Vi har stadig sett bilderekonstruksjonen av viruset som en ... grekere om kransen som ble gitt som utmerkelse for tapperhet i krig, eller til seierherrene i konkurranser. Mineral-korona Men hva ... De vakre koronastrukturene har gjort bergarten og Bergen verdenskjent blant geologer, som reiser lange veier for å få oppleve ...
Fjellene i Antarktis er de minst utforskede toppene på jorda. Innflyvning ... Foto: Ane K. Engvik Geologene er på plass i Antarktis; fra venstre Per Inge Myhre (NP), Joachim Jacobs (UiB) Synnøve ... Polarinstitutt, med deltakere fra både Universitetet i Bergen og Norges geologiske undersøkelse. Teamet utgjør fire forskere delvis ...
... geologisk forståelse av oppsprukket og forvitret grunnfjell i Norge. Gamle spor - Vi undersøker Gamlemsveten fordi vi ... Jan Mangerud, en nestor i geologi ved Universitetet i Bergen, og tidligere datering av leire avsatt under fire meter med ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.