3 resultater
... Jens 0800-3416 1729/19 Målingene er et ledd i regional uranprospektering. Ved målingene ble brukt et tysk scintillometer ... G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. På banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 anomalier bør ...
... assessment of geothermal resources in the Oslo and Bergen regions 2010.054 The geothermal potential of Norway mainland ... in the course of various NGU projects. In contrast, the Bergen and Mongstad areas were not covered by any kind of geothermal data at ...
... R. T. 0800-3416 PCB og brommerte flammehemmere i Norge og arktis 2003.096 Omfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger ... bygg i Trondheim hadde PCB-forurensede yttervegger. I Bergen var 30% av bygningene PCB-forurensede. Dette indikerer at det har vært ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.