2 resultater
... Jens 0800-3416 1729/19 Målingene er et ledd i regional uranprospektering. Ved målingene ble brukt et tysk scintillometer ... G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. På banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 anomalier bør ...
... R. T. 0800-3416 PCB og brommerte flammehemmere i Norge og arktis 2003.096 Omfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger ... bygg i Trondheim hadde PCB-forurensede yttervegger. I Bergen var 30% av bygningene PCB-forurensede. Dette indikerer at det har vært ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.