4 resultater
Olesen,O. Janutyte,I. Michálek, J. Keiding, M. Lindholm, C. Kierulf, H.P. ... NGU, Kartverket, NORSAR, Norut, NPD and the universities of Bergen and Luleå. The project was in addition sponsored by the Norwegian ...
... 25-46 Download  12,0 MB Geology of the Minor Bergen Arc, West Norway. Haakon Fossen Page(s): 47-62 Download ...
... Georadar og refraksjonsseismiske målinger er utført i Korgen, Hemnes kommune, Nordland. Målinger ble utført ved 8 lokaliteter for ... del av et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Universitetet i Bergen (UiB). Gunstige områder for uttak av salt grunnvann er det i områder ...
... Survey of Norway, as a sub-contractor to the University of Bergen in the European Union's project COSTA (Continental Slope Stability; ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.