3 resultater
... Rundemanen Formation: a basement - cover relationship in the Bergen Arcs, West Norway. H. Fossen Page(s): 67-86 Download  16,0 ...
... 0800-3416 98.121 Det er utført georadarundersøkelser i en del flomutsatte områder nær Glåma i kommunene Grue, Våler of Åsnes. ... hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av ...
... Det er utført georadarundersøkelser ved 6 lokaliteter i Haustdalen i Alvdal kommune. Undersøkelsene inngår som forstudier i ... hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.