28 resultater
... grunnen var ustabil under den kulturhistoriske skatten midt i Bergen sentrum, kan hydrogeolog Hans de Beer, som leier Laget for grunnvatn og urbangeologi på NGU, konkludere med at grunnvatnet under Bryggen er heva til eit berekraftig nivå. Skeive hus på Bryggen. I ...
På kontoret sitt på Lade i Trondheim, har hydrogeolog Hans de Beer fått dei e-postane og telefonane han har venta på. Både Bergen kommune og Riksantikvaren stadfestar at dei er med på å finansiere kartlegginga av «Middelalderbyen» - området rundt Bryggen og Vågen - midt i Bergen sentrum. For NGU blir det eit historisk ...
... om å hente ut varme og energi fra radioaktiviteten nede i berggrunnen. Løvstakken er av granitt, og det er målt høye radioaktive ... 1,6 km ned i fjellet. Men resultatene viste det samme som i Bergen: Det er ikke tilstrekkelig geotermisk energi i fjellet til at det kan ...
... ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune. Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket i resten av Hordaland fylke til sammen. Uttakene i kommunen er ikke store nok ...
... miljøgifter, også omfattet metaller og organiske stoffer i forskjellige sammenhenger. Metallene som miljøgifter har vært et kjent ... av metaller funnet sentralt i de indre bydeler i eksempelvis Bergen, Oslo og Trondheim. Fordeling av miljøgifter i jord i det ...
Dette ble blant annet kartlagt i NEONOR-prosjektet (Neotectonics in Norway, 1997-2000) ved hjelp av jordskjelvregistreringer og GPS-målinger. I samarbeid med Kartverket, NORSAR, Universitetet i Bergen, NORUT og Univiversitetet i Luleå, undersøker NGU om et større ...
... fra? Jobber du med problemstillinger med det "ukjente" i grunnen? Er arealforvaltning en utfordring i din by? Da må du få med ... arealet og ressursene. Du får se  eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en ...
Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo (UiO) - Naturhistorisk museum Spør en geolog eller paleontolog ... Geologiskolen UiT med sponsorer Universitetet i Bergen  Universitetet i Bergen (UiB) - skolelaboratoriet for ...
Kartet er utarbeidet i nært samarbeid mellom norske og russiske forskere, og baserer seg på ... undersøkelse (NGU), Havforskningsinstituttet (HI) og PINRO i Russland innenfor rammen av ”Norwegian-Russian Environmental Commission ... Survey of Norway (Trondheim), Institute of Marine Research (Bergen) and Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography ...
De fysiske og kjemiske egenskaper av forurensende stoffer i overvann er avhengig av flatene vannet renner over og partiklene som vaskes ... Målinger av sedimenttransport  utført på  5000 m2  i Bergen sentrum viser at den reelle mengden overvann er tre ganger så stor som ...
... gjør at det bygges opp spenninger. Energien som utløses i jordskjelv blir spredd gjennom jorda i form av seismiske bølger. Studiet av ... av NORSAR og Jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen. (Illustrasjonsbilde øverst i saken er hentet fra Wikimedia, ...
... lekkasjer, nedbryting av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer. Det 25. ... foredragsholdere. Det blir gitt eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale ...
... og få opp ideer som senere skal kunne bringe det videre i forhold til forskning, undervisning, metodebruk, kommunikasjon med omverden, ... arbeidet. De andre samarbeidspartnerne er Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges ...
Små barn i barnehager, grunnskoler og på lokale lekeplasser er de som har størst/mest ... utsatt for eksponering av ulike miljøgifter som ligger i jorda.  NGU foretok i perioden 2005-2007 en mengde miljøkjemiske undersøkelser av jord og sand i en rekke barnehager i Bergen, Orkdal, Tromsø, Oslo og Stavanger. Undersøkelsene viser blant annet ...
... muskovitt (kråkesølv). Sort glimmer (biotitt) finnes i enkelte varianter. Spredte "knotter" av harde mineraler er vanlig, særlig ... 1800- og 1900-tallet ble store mengder Jondalskifer brukt i Bergen, hovedsakelig som fortausheller. Det produseres fremdeles skifer i ...
... dannet av planterester, særlig treplanter. Disse vokste i tropiske til sub-tropiske sumplandskap og fuktige miljøer hvor det skjedde ... ble også påtruffet under arbeid med en tunnel sør for Bergen (Bjorøytunnelen) i 1994-95. Det skal også ha blitt funnet kull i ...
... geologi, sliter med rekruttering av norske kandidater. I norsk sammenheng har geologirelaterte yrker en sentral rolle i vår velferd, ... av lærer ved Universitetet i Oslo. Universitet i Bergen følger etter og satser på etterutdanning av lærere i geofag. I ...
... langs midthavsryggene. Også norske miljøer deltar aktivt i dette arbeidet. Kartlegging av midthavsryggene i norske havområder hører ... av kobber. Foto: Rolf Birger Pedersen, Universitetet i Bergen. Det har lenge vært kjent at store mengder metaller utfelles i ...
... Large PDF file (4806 kB) Bergen Gellein, J.: Aeromagnetisk anomalikart, Bergen . ... Large PDF file (6027 kB) Mo i Rana  Gellein, J.: Aeromagnetisk anomalikart, Mo i Rana ...
... Large JPG file (3445 kB) Bergen Gellein, J.: Gravimetrisk residualkart, Bergen . ... (3825 kB)     Mo i Rana Gellein, J.: Gravimetrisk residualkart, Mo i Rana ...
... det småskala produksjon av blokker som vesentlig blir solgt i Norge. Gravstein og fasadeplater er vanlige produkter. Siden trondhjemitt er ... Oslo ble kledd med denne. Og det gikk mye hvit brostein til Bergen. Forekomstene er imidlertid vanskelig å drive; de er uregelmessige og ...
... uttak for stein er en av Trondheims største utfordringer i årene som kommer. Kommunen bør samarbeide tettere med sine naboer for å ... være et alternativ hvis det finnes egnede steder. I Bergen drives et pukkverk under jorda, og etter at massene er tatt ut, brukes ...
Faktisk skjer det flere små jordskjelv i Norge hvert eneste år. Spesielt fra Helgelandskysten rapporteres det ofte om skjelv i størrelsen 2-3 på Richters skala.  Øystein Nordgulen - ... årsaker til jordskjelv her. I følge Universitetet i Bergen, målte jordskjelvet i Trondheim 2,0 på Richters skala. Til ...
... 0800-3416 MINN KGB - Kautokeinogrønnsteinsbeltet i 3D 2014.021 For å kunne gjennomføre effektive malmletingskampanjer ... profil som ble samlet inn i 2012 av Universitetet i Bergen. Opp til 40 m tykke løsmasser finnes ved Fiednajohka og Riednajavri. ...
... sprekker på større vanndyp er også vist.  I finkornige sedimenter og under gunstige forhold trenger lyden 100-150 m ned i ... Professor Haflidason ved Universitetet i  Bergen har tatt kjerneprøver i den nedforkastede forsenkningen. Materiale som ...
Miljøgiften PCB ble produsert i størst omfang mellom ca 1930 og 1975. Grunnet PCBs giftige egenskaper ble stoffet forbudt i 1980. Selv om PCB er faset ut i mange av de tradisjonelle produktene i ... denne måten kartlagt rundt forbrenningsanlegg i Trondheim, Bergen og Kristiansand.  Dioksiner dannes først og fremst ved ...
... relationships in meta-anorthosites. Example from the Bergen Arc (Caldonides of W Norway) and implications for zircon geochronology. ... indicators of their crystallization conditions. Petro I. Didenko, Stepan G. Kryvdik, Vasyl M. Zagnito Page(s): 99-100 Ti, V, ...
Det er i dag firmaet Norwegian Rose AS som bryter marmor i det tradisjonsrike bruddet i Løvgavlen utenfor Fauske. Marmorblokkene ... Ballangen, som litt etter solgt videre til Norwegian Talc i Bergen. Men disse firmaene var ikke interessert i marmordrift, men derimot ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.