9 resultater
... atmospheric oxygen, the organic archaeological deposits at Bryggen in Bergen, Norway, are in places strongly threatened to decompose. Besides ...
... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ... tusenvis av år over naturlige sjøsediment som går over i sedimentlag prega av forureining og forsøpling. - Før i tida  vart ...
Hydrogeologen Hans de Beer var med på å berga Bryggen i Bergen. No skal han leia NGU si første urbangeologiske kartlegging i nettopp ...
Lille Lungegårdsvann er i dag ei perle i Bergens bybilde, men dei kjemiske spora i vassbotnen fortel ei historie om ... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ...
... ned, enten kjemisk eller mekanisk. Når den går dypt ned i berggrunnen, kalles det dypforvitring. - Området gir en unik tilgang til ... mail: magne.bjorkoy@ngu.no NGU og Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører seismiske undersøkelser i Andfjorden 19.-23. ...
... mer enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde ... kan være stort. Verdenskulturarvstedet Bryggen og bydelen Vågsbunnen i Bergen er eksempler på hvor viktig grunnvann ...
Avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal, er styrket i troen på å utvinne mineraler fra dyphavet. Her sammen med kolleger fra inn- ... sjø, avsettes verdifulle metaller. (Foto: Universitetet i Bergen) For Norges del er blant annet området mellom Jan Mayen og ...
... til midthavsryggen som `dytter´ på plata i bakkant). En tredje faktor, som kanskje er den mest avgjørende her, er ... som presses ned. Havbunnsplata som presses ned i Marianegropa består av gammel, tung skorpe som i utgangspunktet vil flyte lavere enn skorpe som er ung og lett. Vinkelen plata ...
Nordland er det fylket her i landet som beveger seg mest, både på land og ute i havet. Spenningsfeltet dypt nede i jordskorpa utløser stadig vekk små ... NORSAR har ansvaret for, har seismologer ved Universitetet i Bergen satt ut ytterligere 15 målestasjoner i Nordland, som en del av samme ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.