5 resultater
... grunnvannsnett (LGN) 2001.041 Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden / Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et ...
... så nært sjøen at du nok kan legge en kollektorslange ut i fjorden, men det drar på seg en del kostnader til sikring mot storm, ... muligheter som finnes. Prosjektet foregår i Åsane utenfor Bergen. Prosjekt om alternative energikilder til borettslag Prosjekt om ...
... Forskerne bruker dynamitt for å sende trykkbølger ned i jorda. Arbeidet ledes av professor Tor Arne Johansen og overingeniør Helge Johnsen fra Universitet i Bergen, og utføres i samarbeid med NGU. Trykkbølger - Vi skal bruke ...
... Gudmund Løvø De geofysiske målingene inngår i et treårsprosjekt hvor målet er å kartlegge i detalj overgangen mellom ... undersøkelser på land, i samarbeid med Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert av NGU og Oljedirektorat i samarbeid med ...
... RØYKER: Aktiv ”black smokers” ved Brothers-kalderaen i Stillehavet nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler ... mellom Norge og Grønland. Forskere fra Universitetet i Bergen har påvist interessante mineraler i det som er blitt kalt Lokeslottet, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.