10 resultater
... Henning 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2010.040 De organiske kulturlagene ved Bryggen i Bergen er ...
Ottesen, R.T. Bjordal, H. Bratteig, T.I. Bjørnen, L. Eggen, O.A. Gjesdal, A.M. Habbestad, K. ... En gjennomgang 14 rive- og rehabiliteringsprosjekter fra Bergen viste at få av rapportene kunne dokumentere med prøver og kjemiske ...
... Forbedrede Forundersøkelser UTbygning 2011.006 I samarbeid med Statens Vegvesen Vegdirektoratet og Region Vest, har NGU ... geologiske undersøkelse) utført geofysisk kartlegging i Endelausskogen og ved Ulvvatn i forbindelse med ny E39 mellom Svegatjern og Rådal i Bergen og Os kommuner. Hensikten med dette var å kartlegge mulige ...
Havstrømmene  fordeler næringsstoffer og varme/kulde i verdenshavene, og dermed har de stor betydning for livet i havet og for ... om Golfstrømmen på Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Informasjonsfolder om Golfstrømmen fra Bjerknes senter ...
... Airborne Surveys som gjennomførte flymålingene for NGU i fjor sommer. Her er flyet lavt over Åsane. Foto: Trygve Hillestad ... uranverdier Kartene for Hordaland viser at deler av Bergen fra Fyllingsdalen og videre sørvestover mot østsiden av Sotra har ...
... Eksempel på verdivurdering av grus- og pukkforekomstene i Ringerike kommune. Klikk på bildet for stor versjon. Sand, grus og knust ... "storbyene", osloregionen ned til Grenland, samt Stavanger, Bergen og Trondheim, hvor det er knyttet arealkonflikter til bruken. ...
GRUNNVANN: Tettstedet Eresfjord hvor det nå er satt i gang produksjon av flaskevann. Foto: B. M. Øverås DESIGN: ... Eresfjord i 1992, i et samarbeid mellom NGU, Universitetet i Bergen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nesset kommune. Follestad ble ...
Nansen, Amundsen og geologien I anledning at vi i år markerer det offisielle Nansen-Amundsen-året trekker NGU frem Fridtjof ... og i samarbeid med forskere fra Universitetet i Bergen, et tokt med innsamling av seismiske linjer helt opp til det punktet der ...
... BLEKKSPRUT: Oda Margrete med en fossil blekksprut funnet i sjøkanten ved Lysøysundet. Foto: Ole Graneng Langs norskekysten og i ... A newly discovered occurrence of Jurassic sediments in the Bergen Arc System. Norsk Geologisk Tidsskrift, 77, 269-287. Fürsich, F. & ...
... BLEKKSPRUT: Oda Margrete med en fossil blekksprut funnet i sjøkanten ved Lysøysundet. Foto: Ole Graneng Langs norskekysten og i ... A newly discovered occurrence of Jurassic sediments in the Bergen Arc System. Norsk Geologisk Tidsskrift, 77, 269-287. Fürsich, F. & ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.