23 resultater
... PCB til Kirkebukten 2010.051 Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å ... passer godt med funn fra tidligere undersøkelser i Bergen. De høyeste verdiene finnes i område nærmest sjøkanten. Resultatene ...
... assessment of geothermal resources in the Oslo and Bergen regions 2010.054 The geothermal potential of Norway mainland ... in the course of various NGU projects. In contrast, the Bergen and Mongstad areas were not covered by any kind of geothermal data at ...
... Forbedrede Forundersøkelser UTbygning 2009.077 I samarbeid med Statens vegvesen har NGU utført geofysisk kartlegging med 2D ... langs tunnelløpet Sandeide-Liavatnet, Ringveg Vest, Bergen. Det er totalt samlet inn 3,5 km resistivitetsdata, som så er ... tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette var å påvise og ...
... for fremstilling av kvaderblokker ved bruddet på Lykling i Bømlo. Bruddet på Russøy ... øya Russøy utenfor Reksteren i Tysnes kommune sør for Bergen, kan ha hatt storindustri av kleberstein. - Ja, det er stor ...
... Heritage List. Vill og vakker - Fjordene er unike i verdenssammenheng. De kombinerer landskapsutvikling fra siste istid og fram ... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta ...
... Strandflaten er svært godt utviklet i øysamfunnet Vega. (Foto: MD)I> Bare fem steder i Norge ... I tillegg til Vega, er Røros, Urnes stavkirke, bryggene i Bergen og et helleristningsfelt i Alta, innlemmet på UNESCOs eksklusive liste. ...
... ble tatt under Unescos 29. verdenarvkomitémøte i Durban i Sør-Afrika i juli. Det er de fremstående geologiske verdiene ... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta ...
... inneholdt miljøgiften PCB, som etter hvert har lekket ut i Sørfjorden. Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... en opprydding av havnesedimentene utenfor Haakonsvern i Bergen ble PCB-innholdet kraftig redusert. Undersøkelser viser imidlertid at ...
Eggen, O. A. Ottesen, R. T. Opheim, Ø. I. Volden, T. Berge, Ø. 0800-3416 PCB-holdige rivemasser fra ... salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert ...
... PRØVER: NGUs Tore Volden har tatt prøver i mange av barnehagene. Samtlige undersøkte barnehager ... sammen med forskerkollega Toril Haugland. Bedre enn i Bergen Til sammen 11 mål med bygrunn må rengjøres etter sommerens ...
... Advanced Grant skal støtte ledende etablerte forskere i verdensklasse. I følge Det europeiske forskningsrådet (ERC) bør ... UiO, to kommer fra NTNU og en en ansatt ved Universitetet i Bergen. Til sammen får de sju nå 130 millioner kroner fra EU til forskning. ...
PROFILER: NGUs Einar Dalsegg strekker ut kabler i lange profiler på bakken for å måle den elektriske motstanden i fjell og ... (Artikkelen fortsetter under bildet) BERGEN: Eksempel på kartlegging i fjell langs Ringveg Vests nordlige løp, ...
SKREDFORSKER: Kari Sletten ved NGU er medlem i regjeringens utvalg som skal vurdere sjøkabel i Hardangerfjorden. - Norges geologiske undersøkelse (NGU) har både ... å frakte strøm i luftspenn over Hardangerfjorden til Bergen, som har gjort at regjeringen har tatt initiativ til en ekstern ...
... Malin Anderson og Tore Volden tar prøver fra Okstadbrinken i Trondheim som skal analyseres. Landet vårt har et ... forurensende miljøgifter. Byer som Tromsø og Bergen har tidligere blitt grundig undersøkt. Resultatene var til dels ...
... stein, grus og finstoff ned gjennom de frodige dalene, inn i innsjøene og helt ut i fjorden, danner det seg ulike formasjoner i ... II ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.   Det er i dette området forskerne ...
KLIMA OG SKRED: Lars Harald Blikra i det ustabile fjellpartiet Åkerneset i Møre og Romsdal. ... ved NGU og NGI - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institiutt og Cicero-senteret for klimaforskning i Oslo. ...
... TAR PRØVER: Forsker Morten Jartun tar jordprøver i en barnehage i Oslo. Departementet vil nå styrke kartleggingen av ... siste ti årene også påvist for mye gift i barnehagejord i Bergen, Trondheim og Tromsø. Kommunene har nå fjernet den farlige jorda. ...
... kolliderte og den kaledonske fjellkjeden reiste seg i Skandinavia. En del nye funn som støtter denne modellen ble blant annet ... delene av Irland, gjennom Skottland og opp til Karmøy og Bergen, via Smøla på Nordvestlandet og langs hele kysten fra Leka til ...
... NGUs Einar Dalsegg ved det ene staget som måler bevegelse i Åkernesremna. - Geofysiske data viser at dybden av ... Geohazards (ICG). Både NGI, NTNU, NORSAR og Universitetet i Bergen har deltatt, i tillegg til flere personer fra Stranda kommune. ...
... sommeren 2010. Klikk på kartet for større versjon. I sommer skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) foreta tidenes mest ... og andre husvære. Vi vet at slike bergarter opptrer i Bergen. Radioaktive bergarter er på den andre siden gunstig med hensyn på ...
... inn kabler etter å ha skutt seismikk på en elveslette i Erdalen i Stryn kommune. SMELL: ... Prosjektet er et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bergen. Les mer: SEDITRANS Kontaktperson ved NGU: ...
Ivar Giæver, som vant Nobelprisen i fysikk i 1973, holder foredrag ved NGU 24. mars 2003. Ivar Giæver ble født i Bergen i 1929, vokste opp på Toten, ble utdannet fra Norges Tekniske Høyskole ...
... Kari Sletten (t.h.) og geolog Anja Midttun gransker skred i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Her er de to i Hjelledalen over ... Institutt (NGI) - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institutt og Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.