10 resultater
... som ble trykket og klart til Vinterkonferansen i – nettopp Bergen. Det er Norsk Geologisk Forening (NGF) som arrangerer den årlige ...
... er kartet over punktmålingene. De viser store variasjoner i naturlig urankonsentrasjon i berggrunnen fra meget lav til svært høy. Klikk ... en rekke punktmålinger på bakken fra Mongstad nord for Bergen, gjennom Fyllingsdalen og vestover mot Sotra. Naturlig ...
UTSTILLING: Norsk Fjordsenter i Geiranger. Foto: Norsk Fjordsenter PÅ GLASS: Plakatane er ... og Yellowstone nasjonalpark. I 1979 vart Bryggen i Bergen og Urnes stavkyrkje førte opp på lista som dei to første frå Noreg. ...
NYTT: Frå berggrunnskartet over Bergen i 2008. Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og ...
... KARTLEGGING: Forsker Kari Sletten på feltarbeid i Bergen for å granske faren for steinsprang. Mens de eksisterende ...
... latt valget falle på en artikkel som tar oss langt tilbake i tid, da jorda var inne en periode med store endringsprosesser, men som ... nå gjennomfører i samarbeid med Senter for Biogeologi i Bergen, og mange internasjonale partnere. Referanse: Victor A. Melezhik, ...
... siste istid, da SciencePub åpnet utstilling og laboratorium i Trondheim søndag 29. mars. Til venstre står Morten Steffensen og Ane Haug ... rundt i landet, først og fremst til vitensentrene i Bergen og Tromsø, som begge har deltatt i utviklingen av laboratoriet. ...
... BYJORD: Norske forskere skal ta nærmere 1000 jordprøver i den irske hovedstaden i høst. VELKOMMEN: Dublins bystyre, som ... Ottesen.  Fakta: Undersøkte norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Harstad, Porsgrunn og Odda. Europeiske byer som ...
... Volden, Tore Ottesen, Rolf Tore 0800-3416 PCB i stående bygningsmasse 2008.080 Et estimat over hvor mye PCB7 som kan ... fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer i Bergen, Drammen, Harstad, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Tromsø, Trondheim, ...
... fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), Universitetet i Bergen (UiB) og Landbrukshøgskolen på Ås (nå UMB) startet ... kunnskap om isens bevegelser og påvirkning på landskapet i Rogaland. Lite ante de om at resultatene deres skulle gi grunnlag for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.