21 resultater
BYGGINGEN: Slik så det ut i byggegropa under hotellbyggingen på Bryggen i Bergen i 1979. Kilde: Riksantikvaren ...
... Hans 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2008.069 Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer ...
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; ...
... Sletten er en av geologene som kartlegger bratte skrenter i Bergen. - I første omgang peker vi ut områder med ...
... ble hedret av Eiliv Larsen og Astrid Lyså nylig. I juni skal jentene bli med forskerne på feltarbeid i Nordvest-Russland. ... Lyså ved NGU besøkte Fyllingsdalen videregående skole og Bergen Katedralskole og hyllet de to vinnerne i januar. Her holdt de også ...
... en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overfiatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført i 1998. Det ble utført analyser for de organiske forbindelsene polyklorerte ... Overvåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007 ...
... Steinsprang kan utgjøre en trussel mot en del bebyggelse i Bergen. Her er forsker Kari Sletten på befaring i kommunen sist vinter. ...
... av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Direktør i 20 år Dr. philos Knut S. Heier (77) fikk prisen for sin unike innsats ... i Stavanger nylig: Amanuensis Øystein J. Jansen ved Bergen museum fikk Toffenprisen for 2007. Dette er en æresbevisning til ...
... som skal ta imot lydsignalene fra eksplosjonene i Sør-Norge. Fra venstre Leif Furuhaug, Torbjørn Sørdal og Gaute Storrø. ... ingeniører og studenter fra universitetene i København, Bergen og Oslo som, sammen med NGU, har gjennomført felteksperimentet. De i ...
... Prosjektet " Naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og menneskets evne til tilpasning. Fra forskning til allmenn ... et bredt sammensatt samarbeidsprosjekt. Universitetene i Tromsø, Bergen og på Ås, universitetssenteret på Svalbard, NGU, Norsk ...
... lenge etter at driften er avsluttet. Kvernsteinsbruddene i Selbu og Hyllestad er gode eksempler. 1500 års kvernsteinsproduksjon i Norge har etterlatt store industrilandskap; rike kilder til forskning og ... gjort av arkeolog Irene Baug ved Universitetet i Bergen.     Eksportindustri - Det er funnet ...
... Eggen, Ola A. Volden, Tore 0800-3416 PCB i stående bygningsmasse 2008.071 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... har tidligere undersøkt innholdet av PCB i bygninger fra Bergen, Harstad, Oslo, Svalbard, Tromsø og Trondheim. For å få et grundigere ...
... FRA OTTA. - Alle kan delta i kåringen av Norges nasjonalbergart. Målet er å skape blest om geofagene, ... Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til ...
... nedsnødd varde på Finnmarksvidda. - I løpet av de siste årene har vi framstilt 42 nye tyngdekart i målestokk ... og til sammen 18.000 målinger fra universitetene i Bergen, Oslo, Aarhus og Wales. Tyngdedata brukes også i framstilling av ...
... studerer kjerner fra Russlands grunnfjell på NGU-Lab i Trondheim sammen med avdelingsingeniør Melanie Mesli. Bergartene her er ... van Zuilen ved Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. Etter planen blir flere post-doc-medarbeidere og PhD-studenter også ...
... år siden (øverst), 1,5 til 0,5 millioner år siden (i midten) og de siste 500.000 år (nederst). Iskappen har ligget sentrert i ... vil forskere fra NGU, Rogalandsforskning, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø bokstavelig talt til bunns i problemene: Har ...
Rallarvegen - no også i innbunden form. Klikk på biletet for å sjå i stort format. ... til dagleg førsteamanuensis i geologi ved Universitetet i Bergen. I tillegg har Helge Henriksen, førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn ...
... S. Heier ble hedret med den høythengende Brøggerprisen i 2007. Foto: Halfdan Carstens  Knut Heier var tradisjonsbæreren som ble ... 12 stillinger til de tre norske universitetene (Oslo, Bergen, Trondheim) i 1972 for å styrke undervisning og forskning i forbindelse ...
... av nasjonalbergarten larvikitt ble avduket av Ola Borten Moe i Stortingets næringskomite. Her flankert av kunstneren Martin Kuhn (t.v.), ... Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til ...
... KLAR: Victor Melezhik gleder seg til å ta fatt på arbeidet i Russland. PÅ VEG: Victor ... nylig etablerte Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen med på prosjektet, men vi ønsker samarbeid og kontakter med både ...
... Litvinenko har vært sjefkoordinator for boreprosjektet i Russland. KRUMTAPPER: ... i USA, samt Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. ICDP finansieres av deltagerlandene Canada, Finland, Japan, Kina, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.