3 resultater
... Harald Derron, Marc H. 0800-3416 Skredkartlegging i Bergen 2006.043 Forkortet: Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse ...
... 0800-3416 2006.029 Forkortet: Statens Vegvesen har i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt innholdet av ... PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Totalt er det analysert 63 asfaltkjerner, som har omfattet flere typer ...
Jartun, Morten 0800-3416 Kartlegging av PCB i asfaltdekker 2006.065 Etter NGU-rapport 2006.029 "Kartlegging av PSB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen" ble det bestemt å foreta en oppfølgende undersøkelse av tre ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.