4 resultater
... - Grunnvann og grunnvarme 2005.080 Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer kulturmiljøet ved Bryggen. Flere delprosjekter har blitt uført for å klarlegge forhold som ...
... 0800-3416 Mindre oppdrag skred 2005.088 Forkortet. Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og ... bør gjennomføres. Forslaget består av et prosjekt delt i tre faser: Fase I: Grovkartlegging. Påvisning av områder med potensiell ...
... inn og analysert for innholdet av miljøgifter som et ledd i en undersøkelse av nåværende aktiv spredning av forurensning fra land til sjø rundt Bergen havn. I tillegg er det blitt fjort en oppfølgende undersøkelse der ...
... Geofysikk Svalbard 2004 2004.058 Forkortet: I forbindelse med samarbeidsprosjektet med Norsk Hydro og CIPR (Centre for Intergrated Petroleums Research) ved universitetet i Bergen, har NGU utført 2D resistivitet- og georadarmålinger i Ebbadalen og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.