4 resultater
... Volden, Tore 0800-3416 2003.058 På oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns utelekemiljø i 4 borettslag og 3 skolegårder i Bergen. Bakgrunnen for ...
... Tore 0800-3416 2003.010 Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i bygninger har hittil vært lite kjent i Trondheim. Det er derfor bestemt at ... Dette står i kontrast til lignende undersøkelser i Bergen der det er påvist PCB i yttervegger på flere bygninger. Det ...
... R. T. 0800-3416 PCB og brommerte flammehemmere i Norge og arktis 2003.096 Omfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger ... bygg i Trondheim hadde PCB-forurensede yttervegger. I Bergen var 30% av bygningene PCB-forurensede. Dette indikerer at det har vært ...
... that outcrop in the coastal region of west Norway between Bergen and Trondheim. These occurrences lie within the socalled Western Gneiss ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.