5 resultater
... 2002.102 Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene ...
... planlegger en undersjøisk tunnel under Nordås-strømmen i Bergen i forbindelse med bygging av Ringveg Vest. Som en del av forundersøkelsene til ...
... jan Steinar Storrø, Gaute 0800-3416 2002.078 I forbindelse med forprosjektet til "Miljø- og samfunnstjenlige tunneller", ... publisert av NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen. Bh 1, Folvåg er boret gjennom en markert sprekkesone (lineament). ...
... Tore 0800-3416 2002.103 Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i Tromsø har hittil ikke vært kjent. Det ble ... funnet PCB i ytterveggene. I en tilsvarende undfersøkelse i Bergen, der samme metodikk har vært brukt, er det påvist PCB i ytterveggene ...
... and Norsk Hydro ASA, incooperation with the University of Bergen and Sogn og Fjordane College, havecarried out a project with the aim to ... for a 2000-2200 years BP(calendar years before present, i.e. 1950) event. Previous investigations showno indication of a large ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.