2 resultater
... hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i 72 barnehager, barneparker og lekeplasser i Sentrum-, Løvstakken-, Landås- og Laksevåg bydeler i Bergen. Det øverste jordlaget i de undersøkte lekearealer er i varierende ...
... Tore Haugland, Toril 0800-3416 2000.136 Jorden i store deler av utearealet til Fløen barnehage var sterkt forurenset med PCB. ... jord er skiftet ut og erstattet med ren jord. Komponenter i bygningsmassen ble mistenkt å være kildene for PCB-forurensningen. 17 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.