5 resultater
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen; Bergen; 11151; 1:50 000; Plottekart; ...
... på kartet. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Bergen M 1:250 000; trykt i farger ...
... mellom flere norske og to nordiske institusjoner er det i perioden 1991 til 1995 innsamlet flatedekkende batymetri, grunnseismikk og ... Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet Universitetene i Bergen, Gøteborg og Oslo og Laboratoriet i Risø. Denne rapporten gir en ...
Bøe, Reidulv Rise, Leif 0800-3416 97.065 I periodene 17.-24.juli 1995 og 9.-19.september 1996 utførte NGU, Havforsknings instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbei med andre institutsjoner, to maringeologiske ...
... Rise, Leif Olsen, Heidi A. 0800-3416 97.088 I periodene 17.-24.juli 1995 og 9.-19.september 1996 utførte NGU,Havforsknings- instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, to maringeologiske ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.