3 resultater
... Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) har etter oppdrag fra Staterns Vegvesen i Sogn og Fjordane utført skredkart- legging og skredfarevurderinger i Lærdal ... samband med den nye stamveien mellom Oslo og Bergen. Arbeidet har omfatta feltkartlegging, gravearbeid, intervju og ...
... Georadar og refraksjonsseismiske målinger er utført i Korgen, Hemnes kommune, Nordland. Målinger ble utført ved 8 lokaliteter for ... del av et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Universitetet i Bergen (UiB). Gunstige områder for uttak av salt grunnvann er det i områder ...
Sæther, Ola Magne 0800-3416 96.012 I 1994 utførte NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i den norske delen av Skagerrak. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.