2 resultater
Bøe, Reidulv 0800-3416 94.047 I jni 1993 utførte NGU i samarbeide med Bentech Subsea A/S et tokt med F/F Seisma i Nordåsvannet sør for Bergen for å teste ut Bentechs grunn- seismiske system "Topas". Under toktet ...
Bøe, Reidulv 0800-3416 94.017 I juli 1993 utførte NGU i samarbeid med blant andre Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet et prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.