2 resultater
... EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Hordaland fylke. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus ... sand-/grusreservene. De fleste pukkverkene i fylket ligger i Bergen og omkringliggende kommuner. Grus- og Pukkregisteret i Hordaland ...
... 25-46 Download  12,0 MB Geology of the Minor Bergen Arc, West Norway. Haakon Fossen Page(s): 47-62 Download ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.