6 resultater
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; Plottekart; ...
Fossen, H. Thon, A. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; sort/hvitt; ...
Jæger, Ø. Bergen. Sand- og grusressurskart.; Bergen; 11151; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
... gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. Grusregisteret for sørlige del av Hordaland er nå etablert. ... kommune. Det er ingen registrerte sand-/grusforekomster i Bergen kommune, mens Fusa kommune har underskudd på sand og grus. I kommunene ...
... Rundemanen Formation: a basement - cover relationship in the Bergen Arcs, West Norway. H. Fossen Page(s): 67-86 Download  16,0 ...
Raaness, Sverre 0800-3416 88.182 I Hordaland ble det tatt ut 0.8 mill. m3 sand og grus, og 2.2 mill. m3 pukk i ... områdene. Pukkproduksjonen er størst i kommunene Lindås, Bergen og Askøy. Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Hordaland fylke ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.