3 resultater
Fjorder er daler laget av isbreen (ved breerosjon) som havet så har inntatt. Fjorder finnes med andre ord bare der ...
... under havets overflate. Dette er fordi de er laget gjennom breerosjon, som er den eneste erosjonsprosess som gjør at bunnen blir liggende ...
... er transportert og avsatt av smeltevann fra isbreer. Breerosjon : Se: erosjon. Bresjø : Se bredemt sjø. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.