Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

219 resultater
... utenfor kommunal vannforsyning. Her finner du informasjon om brønnboring til vannforsyning, undersøkelsesformål og energibrønner. Sidene ... om hvor mye vann du trenger, hvilke regler som gjelder for brønnboring, og om plassering og utforming av brønnen. Vanlige problemer med ...
... i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte. Brønnboring i Kleivaveien 23, v Hallangspollen. ...
... for at det vil gjøre boringen vanskelig. Muligheter for brønnboring, Heggedalsveien 88. ...
... borebrønn. Vurdering av skade på borebrønn etter brønnboring hos herr Fjelltun. ...
... for å skaffe vannforsyning til Målsnesområdet ved brønnboring i fjell er vurdert på grunnlag av eksisterende ... feltarbeid. To kalksteinsbenker gir de beste muligheter for brønnboring. Geologisk kartlegging foreslås for å gi best mulig grunnlag for ... for å skaffe vannforsyning til Målsenesområdet ved brønnboring i fjell. ...
Det er risiko forbundet med brønnboring. Miljøskader kan oppstå under anleggsvirksomhet som følge av ... hverandre? Her finner du informasjon om risiko ved brønnboring. Risiko ...
... jf. Vannressursloven §46, Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser. NGU har ansvar for å samle ...
... som kan påvirke vassdrag. NGU er vassdragsmyndighet for brønnboring og grunnvannsundersøkelser etter §46 i Vannressursloven, jfr. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser . NVE forvalter kunnskap om ...
Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser (VRL §46). Oppgaveplikten omfatter ... 1. januar 1997, og oppgaveplikten gjelder de som ufører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser. Om du ikke finner din brønn ...
Brønnboring i Norge Historien om brønnboringer har sitt startpunkt på ... ble satt i gang forsøksvirksomhet med statlig finansiert brønnboring i flere fiskevær. I dag utgjør boring av brønner til ... i MEF (Johansen, 2015) Standarder og kontrakter ved brønnboring I 2012 ble det laget en standard som beskriver krav til ...
... utenfor kommunal vannforsyning. Her finner du informasjon om brønnboring til vannforsyning, undersøkelsesformål og energibrønner. Sidene ... om hvor mye vann du trenger, hvilke regler som gjelder for brønnboring, og om plassering og utforming av brønnen. Vanlige problemer med ...
... grunnvannsdatabasen GRANADA. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om ... januar 1997, og oppgaveplikten gjelder for de som utfører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser. OBS: Planlagt vedlikehold ...
... som kan berøre vassdrag. NGU er vassdragsmyndighet for brønnboring og grunnvannsundersøkelser etter § 46, jfr. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser. Lov om vern mot forurensninger ...
Ni av ti brønnborere og konsulenter mener landets nasjonale grunnvanns-database har betydelig nytteverdi. Det viser en ny spørreundersøkelse som NGU har gjennomført i markedet.
Brønndatabasen i Norge inneholder nå opplysninger om hele 50.000 vann- og energibrønner. Norges geologiske undersøkelse (NGU) foreslår at samtlige brønnborere blir sertifisert.
... Det var ønsket vann til 5 hus. Under befaring var en brønnboring i gang, men den ga ikke vann. Alternativt sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning. ...
Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om ...
... HY-00470 Det var ønsket vann til en planlagt skole. En brønnboring i fjell var ut- ført der skolen opprinnelig var planlagt, men det blir for kostbart å legge ledninger derfra. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til planlagt skole, ...
... landsforbund med å etablere en fagutdanning for brønnboring ble også sett på som et viktig tiltak. Ønsker at fagfeltet ...
... Norges geologiske undersøkelse er vassdragsmyndighet for brønnboring og grunnvannsundersøkelser og har, sammen med NVE, ansvaret for ...
Bryn, K. Ø. O-78121 Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart finkornet sliregneis. ...
... Det var ønsket grunnvannsforsyning til et leirsted. Brønnboring ble frarådet. Grunnvannsforsyning til de Frie Evangeliske ...
... tilhørende forskrift. En utfordring ved vurdering av brønnboring i forhold til eksisterende eller fremtidige underjordisk ... er ikke uvanlig dersom det oppstår artesisk forhold ved brønnboring, som kan vaske ut store mengder finstoff og forårsake ...
... HY-00260 Det var ønsket vann til en husstand. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning, Søndre Spro, Nesodden. ...
... Det var ønsket vann til planlagt bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning, Østavn. 83, Lørenskog. ...
... Det var ønsket vann til en planlagt bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til planlagt bolig, ...
... HY-00218 Det var ønsket vann til en bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsynig til forpakterbolig, ...
... grunnvannsforsyning til et planlagt boligfelt. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til planlagt boligfelt, ...
... HY-00278 Det var ønsket vann til en bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning. ...
... HY-00274 Det var ønsket vann til to hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til hytter ved Fjellstrand. ...
... grunnvann til et planlagt boligfelt. Aktuelle steder for brønnboring i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, Nylenna, Nesodden. ...
... O-74193 Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning. ...
... HY-00279 Det var ønsket vann til et landsted. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til landsted, Svestad, ...
... til behandlingshjemmet, som skulle utvides. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning, Fossnes sentralhjem for ...
... Ø. O-74122 Det var ønsket vann til vanning. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning. ...
... Det var ønsket mer grunnvann til et internat. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning, Håpets dør. ...
Bryn, K. Ø. O-75218 Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut i grovkornet øyegneis. Grunn- vannsforsyning ...
... Vannverket trenger tilleggsvann. Sted for brønngraving/brønnboring i sand og grus ble tatt ut. Grunnvannsforsyning Norefjord. ...
... var ønsket vann til en planlagt turistutbygging. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til planlagt turistsenter, ...
... ønsket grunnvannsforsyning til ca. 40 familier. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, boligfelt, Tronstad. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.