6 resultater
Finnes det noen generell regel for avstand mellom to borebrønner? Eller må dette vurderes i hvert enkelt tilfelle?
Jeg har overtatt en eiensom hvor det ble boret etter vann i 1977. Men jeg finner ikke igjen brønnlokket eller pumpen. Er det en offentlig etat som har oversikt over alle borebrønner?
Jeg lurer på hvor langt det er ned til fjell der jeg bor. Grunnen er at jeg skal bore etter vann for mulig uttak av energi.
... områder i Norge med egnete løsmasser er begrenset, og at borebrønn i fjell ofte er eneste alternativ. Ved boring etter vann i ...
... Forsker Harald Elvebakk logger en borebrønn over Storsandtunnelen. en detaljert elektrisk ...
Norges geologiske undersøkelse inviterer til digital dugnad, og ber folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner.
Fant ingen ansatte som matchet søket.