5 resultater
I 1976 ble det boret en brønn i fjell på eiendommen, nær nabogrensen mot nord. I 1987 boret naboen i nord en fjellbrønn, og det blir gitt en vurdering av mulige konflikter.
Bryn, K. Ø. HY-00314 Fabrikken har en borebrønn, men ønsket mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. ...
Bryn, K. Ø. HY-00302 Eiendommen har en borebrønn som nå svikter pga. en vanntunnel som bygges i nærheten. Sted for ...
... ønsket mer vann. Ble forsynt med vann fra en 82-meters dyp borebrønn. Forurenset bekk fra Grønmo fyllplass rant der beste mulighet for ...
Gaut, Amund O-78029 Vannstanden i en borebrønn i fjell har gradvis sunket til et nivå under pumpen som sitter fast ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.