5 resultater
... borebrønner i fjell og rørbrønner i løsmasser. En borebrønn i fjell bør bores tilstrekkelig dypt til at stabilt tilsig av vann ... Fordi de vanligste bergartene i Norge er tette, må en borebrønn krysse én eller flere vannførende sprekker i fjellet for å gi ...
... enn det å estimere dybden ned til fjelloverflaten. Borebrønn i fjell med tynt løsmasselag. De vanligste bergartene i Norge er tette, og en borebrønn i fjell må derfor krysse en eller flere vannførende sprekker i ...
Hvorfor ikke høste energi fra egen hage? Under plenen og parkeringsplassen utenfor husveggen er det lagret varme fra sommeren, og stadig flere utnytter denne energien i den kalde årstiden.
Spesifikk elektrisk motstand av en bergart er en materialegenskap med benevning ohm meter (Ωm). Resistivitet er det navnet som vanligvis brukes for denne egenskapen.
Fant ingen ansatte som matchet søket.