1 resultater
"landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens Strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynet har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og for utfylling av prøvetakingsskjema.
Fant ingen ansatte som matchet søket.