4 resultater
... ledningsevne og naturlig gammastråling i en 165 m dyp borebrønn ved Borgen skole. Hensikten med loggingen har vært å fremskaffe ... av hele borehullet kan bestilles ved NGU. Inspeksjon av borebrønn ved Borgen skole, Asker kommune, Akershus ...
Søre-Midøy vannverk ligger på Midøya i Midsund kommune og forsyner ca 200 personer og noen mindre gårdsbruk fra to borebrønner i fjell, BH2 og BH3. I forbindelse med omlegging av riksvei 668, strekningen Gangstad-Drynjasund, har Norges geologiske undersøkelse (NGU) fått i oppdrag fra Statens vegvesen i Møre og Romsdal å vurdere dagens tilstand og hvilke konsekvenser og risiko riksveien vil utgjøre for grunnvannskvaliteten i BH3 som blir liggende 1,7 m fra den nye veien.
... Vannkilden i Breivika består i dag av et bekkeinntak og en borebrønn. Brønnen må bl.a. få brønnhus og brønnrøret forlenges. Begge ...
... bløte skifre regnes som meget dårlige vanngivere og en borebrønn kan i heldigste fall antas å gi vannmengder opp mot 0.5 m3/t Ved ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.