2 resultater
... kapasiteten til eksisterande anlegg. ("Mogeleg"). Eide: Ein borebrønn i fjell vil truleg dekka vassbehovet. ("Mogeleg"). Moi: I sørende ...
Gjesdal er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det er tre prioriterte område. Vurderingane byggjer på synfaring og boring samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/person pr. døgn. Prioriterte område: Oltedal: Eksisterande grunnvassverk med behov for auka kapasitet og betre vatn. Mogeleg å auka kapasiteten ved nye brønner i same område. Betre vatn kan oppnåast ved betre klausulering av området (God).
Fant ingen ansatte som matchet søket.