10 resultater
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 86.217 En borebrønn i fjell fra 1968 hadde gitt nok og godt vann i ca. 16 år, da endret ... vannkvaliteten og mulig årsak til endringen. Forurenset borebrønn, Sollihøgda. ...
Siste vinter ble det boret en brønn i fjell for å forsyne en Caravanplass og endel hytter. Det ble oppnådd mye vann, men det viste seg å ha en intens lukt. Ellers bra, og vannet er godkjent av Helserådet. Vannet må renses for å få en tilfredsstillende brukskvalitet.
... av gråvannsavløpet er foreslått. Forurensning i borebrønn, Vettås på Radøy. ...
... er tatt ut. Uttak av ny boreplass etter forurensning av borebrønn. ...
Omfatter forurensning av fjellbrønner på Isenestoften, samt vurdering av grunnvannsforsyning til Kåfjord fra borebrønner i fjell, eller nedlagt gruve. Videre mulighetene til felles vannforsyning fra løsmasser til Kviby.
... 5 eneboliger var under planlegging, skal forsynes fra borebrønn i fjell. Sted for brønnboring ble tatt ut. Grunnvann til 5 hus, ...
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 86.134 Eksisterende borebrønn er forurenset av parafin. Ny boreplass er tatt ut. Mulighetene for ...
Vannverket som forsyner ca. 350 boliger får vann fra borebrønner i fjell. Det var nå behov for flere brønner, og 2 borepunkter ble tatt ut på grunnlag av befaring og geofysiske målinger.
Mulighetene for grunnvannsforsyning for to boliger er vurdert. Forholdene er spesielt vanskelige, i det ene tilfelle p.g.a. forurensningsfare og i det andre tilfelle p.g.a. mange nærliggende brønner og borebrønner. Boreplasser er tatt ut, men boringene er helt eller delvis frarådet.
Flere vannutslag fra fjell i området antyder at det kan være en medvirkende årsak til meget høyt vanninnhold i en morene. Morenen er tenkt benyttet til tetningskjerne i en dam. En senking av grunnvannet i fjellet under morenen vil kunne utføres ved pumping fra borebrønner i overkant av morenen.
Fant ingen ansatte som matchet søket.